Cultura en barrios."Códigos".

foto

Cultura en barrios #Menutsbarris

CÓDIGOS Maruja y Martín Teatro

Un viaje por los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 2024

Con el objetivo de construir un mundo mejor para todos y para el planeta, los Estados Miembros de la ONU han acordado hacer lo máximo posible para lograr 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030.

cÓDigoS es un proyecto de animación lectora y teatro que tiene el propósito de ayudar a los niños, niñas y familias a entender su papel en el futuro del planeta como individuos y como ciudadanos globales responsables.

Code y Sía son dos personajes intergalácticos que, con su curiosidad, explicarán de manera divertida a los niños y niñas que el cambio empieza en uno mismo. Necesitamos estar bien informados sobre las causas y las posibles soluciones que afectan al mundo. Solo entonces podremos realizar pequeñas acciones que ayuden a cumplir los ODS.

Teatro, cuentos, poemas, canciones y juego se suman en esta propuesta para hacer un recorrido por las diecisiete metas globales diseñadas para acabar con la pobreza, proteger el planeta y caminar hacia un mundo justo e igualitario. Un universo para intercambiar información y descubrir libros que hablen de superación, de empatía, de respeto, de diferentes tipos de familias, de diversidad, de ecología…

Porque los libros nos acercan a la realidad y nos ayudan a entendernos y entender el mundo que nos rodea.

Todos los públicos(+ 3 años)

-----------------------------------

Amb l'objectiu de construir un món millor per a tots i per al planeta, els Estats membres de l'ONU han acordat fer el màxim possible per a aconseguir 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per a 2030.

Codis és un projecte d'animació lectora i teatre que té el propòsit d'ajudar els xiquets, xiquetes i famílies a entendre el seu paper en el futur del planeta com a individus i com a ciutadans globals responsables.

Code i Sía són dos personatges intergalàctics que, amb la seua curiositat, explicaran de manera divertida als xiquets i xiquetes que el canvi comença en un mateix. Necessitem estar ben informats sobre les causes i les possibles solucions que afecten el món. Només llavors podrem realitzar xicotetes accions que ajuden a complir els ODS.

Teatre, contes, poemes, cançons i joc se sumisquen en aquesta proposta per a fer un recorregut per les dèsset metes globals dissenyades per a acabar amb la pobresa, protegir el planeta i caminar cap a un món just i igualitari. Un univers per a intercanviar informació i descobrir llibres que parlen de superació, d'empatia, de respecte, de diferents tipus de famílies, de diversitat, d'ecologia…

Perquè els llibres ens acosten a la realitat i ens ajuden a entendre'ns i entendre el món que ens envolta.

Tots els públics(+ 3 anys)

AVISO:

Esta información es un AVANCE DE PROGRAMACIÓN.

Por razones de fuerza mayor u otras circunstancias organizativas este evento puede estar sujeto a modificaciones en sus contenidos, horarios, fechas o lugar de realización. Ante los posibles cambios, prevalecerá la información que se actualiza permanentemente en la web y las redes sociales.

-----------------------------------------------------

L'obra és una adaptació teatral del llibre de Carmen G. de la Cova- Ana Jarén en el qual es narra la commovedora relació d'unes dones que van trobar en l'escriptura i en l'amistat la força per a creure en elles mateixes: Carmen Baroja, María Lejárrega, Emilia Pardo Bazán, María de Maeztu, Victoria Kent, Elena Fortún, Carmen Laforet, Carmen Martín Gaite, entre moltes altres.
L'espectacle, combinació de narració i dansa, és un relat de sororitat i escriptura, una història d'amistat que enllaça la genealogia d'unes dones enlluernadores, cultes i apassionades que desborden emoció i compromís.

Segons Cristina Maciá, directora de la companyia “aquesta és una història que entrellaça les vides d'aquestes creadores de principis del segle XX. No comptem les seues biografies, ens conformem amb tirar d'alguns fils de les vides quotidianes d'aquestes dones que ens ajuden a entendre-les millor. L'espectacle segueix eixos fils i tracta de cosir una d'eixos preciosos cobertors fets de retalls, de colors i formes diferents, amb records i fragments de les autores de la nostra genealogia”. És, afig, “un homenatge a totes eixes dones que van afrontar la seua passió per l'escriptura en moments històrics on això era una autèntica heroïcitat”

Adreça: Cristina Maciá
Equipo artístic: Cristina Maciá, Juan Carlos García, Marina González i Vanessa Yago

Maracaibo Teatre treballa des de la seua creació en 1996 en la producció i exhibició de teatre de sala i carrer , tant per a adults com per a públic familiar.

Companyia amb gran sensibilitat a l'hora d'abordar la perspectiva de gènere en les seues representacions, abordant la desigual posició de dones i homes en moltes de les seues obres entre les quals es destaca: “Dones, les dones mouen el món”, “Invisibles” i “Lletges”.

AVÍS:
Aquesta informació és un AVANÇ DE PROGRAMACIÓ.

Per raons de força major o altres circumstàncies organitzatives aquest esdeveniment pot estar subjecte a modificacions en els seus continguts, horaris, dates o lloc de realització. Davant els possibles canvis, prevaldrà la informació que s'actualitza permanentment en la web i les xarxes socials.

ACCESO A LAS ACTIVIDADES EN CENTROS CULTURALES, SOCIALES Y EN BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES

El acceso a las actividades será mediante entrada / invitación que solo se podrán reservar on line desde esta página. Las invitaciones estarán disponibles en torno a una o dos semanas antes de la realización del evento, hasta agotar existencias. Una misma persona titular de e-mail solo podrá adquirir hasta cuatro invitaciones (tres en el caso de las Bibliotecas) para cada actividad. Se ruega se reserven solo aquellas invitaciones que realmente se vayan a utilizar, con el fin de facilitar la asistencia a otras personas interesadas. Si en alguna función o evento quedaran localidades disponibles, el aforo establecido se completaría con asistentes a la actividad sin entrada-invitación reservada.

NORMAS DE ASISTENCIA GENERAL

Solo se podrá acceder cumpliendo con las exigencias sanitarias y de acceso establecidas en cada momento. Se ruega acudir con antelación suficiente para una adecuada acomodación en la sala. Una vez iniciada la actividad no se permitirá el acceso a la misma. Está prohibida cualquier grabación audiovisual. No se podrá acceder portando bebidas o comidas. La edad mínima para acceder a las salas es de 3 años, salvo espectáculos programados para menores de esa edad. En todos los casos, los menores de 12 años deben estar acompañados por un adulto.

ACCÉS A LES ACTIVITATS EN CENTRES CULTURALS, SOCIALS I EN BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES MUNICIPALS

L'accés a les activitats serà mitjançant entrada / invitació que només es podran reservar on-line des d'aquesta pàgina. Les invitacions estaran disponibles entorn d'una o dues setmanes abans de la realització de l'esdeveniment, fins a esgotar existències. Una mateixa persona titular d'e-mail només podrà adquirir fins a quatre invitacions (tres en el cas de les Biblioteques) per a cada activitat. Es prega es reserven només aquelles invitacions que realment es vagen a utilitzar, amb la finalitat de facilitar l'assistència a altres persones interessades. Si en alguna funció o esdeveniment quedaren localitats disponibles, l'aforament establit es completaria amb assistents a l'activitat sense entrada-invitació reservada.

NORMES D'ASSISTÈNCIA GENERAL

Només es podrà accedir complint amb les exigències sanitàries i d'accés establides a cada moment. Es prega acudir amb antelació suficient per a una adequada acomodació a la sala. Una vegada iniciada l'activitat no es permetrà l'accés a aquesta. Està prohibida qualsevol enregistrament audiovisual. No es podrà accedir portant begudes o menjars. L'edat mínima per a accedir a les sales és de 3 anys, excepte espectacles programats per a menors d'aqueixa edat. En tots els casos, els menors de 12 anys han d'estar acompanyats per un adult.

Fechas:
12 de Abril de 2024
Horario:
18:30h
Dónde se realiza:
Calle
Costa Blanca
19
Alicante
Temática: 
Escena
Formato: 
Representaciones
Público: 
Todos los públicos