IV Certamen de Poesía Poeta Amalio Gran

Sede universitaria de Villena

Els poemes, que s'ajustaran al títol de la convocatòria, hauran d'estar escrits en castellà.
La seua extensió no podrà ser superior a (2) dos folis escrits per una sola cara, a espai i mitjà, amb lletra d'11 punts. No s'admetran textos manuscrits.
Els textos hauran de ser inèdits i no haver participat en altres certàmens. Cada text es presentarà per DUPLICAT i sense engrapar, dins d'un sobre sense remitent identificatiu i acompanyat de plica tancada amb les dades d'identitat de l'autor o autora i una carta signada en la qual se cedisquen els drets de publicació als convocants en el cas de resultar finalista o guanyador o guanyadora.

Precio: 

300 €

Puntos de venta: 

UNIVERSITAT D'ALACANT - SEU UNIVERSITÀRIA DE VILLENA

Fechas:
27 de març de 2019 a 15 de octubre de 2019
Dónde se realiza:
Seu Universitària de Villena. Villena (Alacant)
Alacant
Temática: 
LletresPoesia
Formato: 
Concursos
Público: 
Tots els públics