Phraséotext : Phraséodidactique et Phraséotraduction

Phraséotext : Phraséodidactique et Phraséotraduction

Informació inscripció: UNIVERSITAT D'ALACANT. FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES

Puntos de venta: 

UNIVERSITAT D'ALACANT - FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES

Fechas:
21 de setembre de 2023
Dónde se realiza:
Aula F1/3-12P en Filosofia i Lletres I. Universitat d'Alacant
Alacant
Temática: 
HumanitatsFilologia
Formato: 
Xarrades/Conferències
Público: 
Tots els públics